Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

giải giúp em này với sử dụng c

02:03 21-11-2022 179 lượt xem 0 bình luận

tạo mảng a gồm 100 phần tử ngẫu nhiên tìm và in ra các phần tử trong mảng

a) là số nguyên tố 

b) là số chính phương

c) là số chia hết cho 3

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất