Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

giai giup

07:46 03-01-2023 277 lượt xem 1 bình luận

ĐỀ 02: Thiết kế Giao diện thực hiện các yêu cầu:

- Ấn phím 1: Nhập chuỗi S, chuẩn hóa chuỗi S (xóa các khoảng trắng thừa, In hoa
ký tự đầu mỗi từ có trong chuỗi S)
- Ấn phím 2: Nhập một ký tự, đếm trong chuỗi S có bao nhiêu ký tự giống ký tự
vừa nhập // không phân biệt in hoa, in thường
- Ấn phím 0: ThoáT

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
sangdz đã bình luận 18:44 10-01-2023
bạn đang cần làm ngôn ngữ nào vậy ạ

Câu hỏi mới nhất