Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

game 2d C#

00:19 10-10-2023 292 lượt xem 1 bình luận 00:25 10-10-2023

mn ơi cho m hỏi lỗi này sai ở đâu ạ
trc đó k bị lỗi nhưng m có thay cái answerbutton từ mesh sang legacy để bấm được button nhưng k bấm đc nên m back lại về mesh thì bị lỗi như này ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Rot4tion đã bình luận 21:05 10-10-2023

Lỗi "NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object" xuất hiện khi bạn cố gắng truy cập một đối tượng mà không được khởi tạo hoặc không tồn tại. Trong trường hợp này, có thể là biến temp[i] hoặc qs.rightAnswer đang bị thiếu.

//Thêm kiểm tra các biến sử dụng không bị null thì mới tiếp tục so sánh 
if (qs && temp[i] && string.Compare(temp[i].tag, "RightAnswer") == 0)
 {
        temp[i].SetAnswerText(qs.rightAnswer);
 }

 

Câu hỏi mới nhất