Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

dưqwqfqqwfqqgqg

16:12 13-11-2023 43 lượt xem 0 bình luận

Cho ba số nguyên dương 𝑎, 𝑏, 𝑐. Yêu cầu: Hãy tìm 𝑑 nguyên dương sao cho 𝑐 − 𝑏 × 𝑑 = 𝑏 × 𝑑 − 𝑎 Dữ liệu vào: + Một dòng ghi lần lượt 3 số nguyên dương 𝑎, 𝑏, 𝑐 (1 ≤ 𝑎, 𝑏, 𝑐 ≤ 100) Dữ liệu luôn đảm bảo tìm được 𝑑. Kết quả: + Số nguyên 𝑑.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất