Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Đề thi ôn luyện HSG Tin

18:04 17-01-2023 120 lượt xem 0 bình luận

Tìm các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng n mà sau khi làm phép phân tích ra thừa số nguyên tố có nhiều nhân tử nhất

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất