Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

cơ sở dl sql

19:22 09-01-2024 631 lượt xem 2 bình luận

em muốn hỏi là với đề tài là quản lí sinh viên với điều kiện cho 3 bảng dữ liệu bao gồm thông tin sinh viên, bảng điểm và bộ môn quản lí. thì khi mình demo thiết kế bảng trên sql thì mối quan hệ giữa 3 thực thể này là gì ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Hieu Dang đã bình luận 00:12 12-01-2024

theo đó bạn có thể thử thiết kế bảng trên sql xem rùi check lại xem hợp lý chưa :)

Hieu Dang đã bình luận 00:11 12-01-2024

Thông tin sinh viên là thực thể chính, có mối quan hệ một-nhiều với bảng điểm. Mỗi sinh viên có thể có nhiều môn học, mỗi môn học có thể do nhiều sinh viên đăng ký.

Bảng điểm là thực thể phụ, có mối quan hệ nhiều-một với thông tin sinh viên. Mỗi môn học chỉ có một bảng điểm, mỗi bảng điểm chỉ thuộc về một sinh viên.

Bộ môn quản lí là thực thể phụ, có mối quan hệ nhiều-một với thông tin sinh viên. Mỗi sinh viên chỉ thuộc về một bộ môn, mỗi bộ môn có thể quản lí nhiều sinh viên.

Câu hỏi mới nhất