Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

có cách nào làm được như này không

17:23 06-05-2023 433 lượt xem 2 bình luận

mình muốn duyệt màn hình từ trên xuống dưới 1 lượt sau đó liệt kê ra những kí tự mình cần ví dụ 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015  sau đó click giữ chuột trái vào tọa của từng kí tự đó khoảng 1 giây rồi nhả chuột trái ra,sau đó click chuột trái vào vị trí mình mong muốn , sau đó lặp lại cho đến khi duyệt hết các kí tự.coh mình hỏi cách làm và code để thực hiện với ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Fury Moderator đã bình luận 18:41 08-05-2023

Bạn có thể tham khảo cách dùng các thư viện như OpenCV để xử lý hình ảnh và PyAutoGUI để tự động hoá các hành động nhấp chuột và thao tác trên máy tính.

Dưới đây là một ví dụ cách thực hiện yêu cầu của bạn:

import cv2
import numpy as np
import pyautogui
import time

# Đọc ảnh và chuyển sang định dạng xám
img = cv2.imread('path/to/image.png')
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Xác định vị trí của kí tự cần tìm
template = cv2.imread('path/to/template.png', 0)
w, h = template.shape[::-1]
res = cv2.matchTemplate(gray, template, cv2.TM_CCOEFF_NORMED)
threshold = 0.8
loc = np.where(res >= threshold)

# Lặp qua từng vị trí của kí tự và thực hiện các hành động
for pt in zip(*loc[::-1]):
  # Di chuyển chuột đến vị trí của kí tự
  pyautogui.moveTo(pt[0], pt[1], duration=0.5)
  time.sleep(1)

  # Click chuột trái và giữ trong 1 giây
  pyautogui.mouseDown(button='left')
  time.sleep(1)

  # Di chuyển chuột đến vị trí mong muốn và nhả chuột
  pyautogui.moveTo(desired_x, desired_y, duration=0.5)
  pyautogui.mouseUp(button='left')
  time.sleep(1)

Trong đó, bạn cần thay đổi đường dẫn đến ảnh và template phù hợp với nhu cầu của mình, cũng như tọa độ của vị trí mong muốn để click chuột. Bạn cũng có thể điều chỉnh giá trị thời gian cho các hành động của chuột (bằng đơn vị giây) để phù hợp với tốc độ máy tính và nhu cầu của mình.

K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 18:07 07-05-2023
bạn cần biết adb để điều khiển phone, cần biết ocr để check chữ trong hình. cần biết thêm đa luồng. và kinh nghiệm

Câu hỏi mới nhất