Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

class MixedFraction:Fraction

12:26 07-05-2022 81 lượt xem 0 bình luận

class: MixedFraction:Fraction

{

private int wholepart;

public MixedFraction(int wholepart, int numerator, int denominator):base(numerator,denominator)

{

this.wholepart=wholepart;

}

public MixedFraction(fraction f)

{

Trong này làm như nào ạ giúp e với 

}

}

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất