Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Cho dãy số nguyên gồm n phần tử a1, a2, ..., an. Hãy cho biết dãy có bao nhiêu phần tử khác nhau.

15:02 15-01-2023 4.130 lượt xem 1 bình luận

Dòng 1 chứa số nguyên dương n (n ≤ 2*105 ) 

Dòng 2 chứa n số a1, a2, ..., an (|ai| ≤ 109 )

In ra số phần tử khác nhau

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
mt1234 đã bình luận 21:13 15-01-2023

Theo mình hiểu thì có phải số phần tử KHÔNG bị trùng trong dòng 2 đk
Nếu đúng thì code sẽ ntn:
 

n = int(input())
arr = list(map(int, input().split()))
print(len(set(arr)))

 

Câu hỏi mới nhất