Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

bài tập Java

21:25 20-04-2022 742 lượt xem 0 bình luận

- Tạo vòng lặp FOR để in ra các số chẵn từ 0 đến 50
- Tạo mảng để lưu những số chẵn đó vào
- Duyệt mảng để in ra kết quả sau khi nạp vào

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất