Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Bài 2: LUCIFER NUMBER (7 điểm) Một số là Lucifer nếu hiệu giữa tổng các chữ số ở vị trí chẵn và tổng các chữ số vị trí lẽ là một số nguyên tố.

18:19 25-02-2023 132 lượt xem 0 bình luận

Bài 2: LUCIFER NUMBER (7 điểm)

Một số là Lucifer nếu hiệu giữa tổng các chữ số ở vị trí chẵn và tổng các chữ số vị trí lẽ là một số nguyên tố.

Ví dụ: Số 20314210 là số Lucifer. Vì (1+4+3+2)-(0+2+1+0) 10-3 = 7 là số nguyên tố. Tìm số lượng số Lucifer trong phạm vi từ A đến B. Input (Tep LUCIFER.INP)

Hai số nguyên A.B.

Đầu ra (Tep LUCIFER.OUT)

Số lượng số Lucifer trong phạm vi từ A đến B.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất