Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Arr01-Tổng dãy

21:54 09-05-2023 201 lượt xem 2 bình luận 21:56 09-05-2023

Không cóCho dãy gồm N số nguyên ai, lập trình tính tổng dãy số đó.

Mô tả đầu vào

Dòng 1 ghi số nguyên N
N dòng tiếp theo mỗi dòng ghi 1 số nguyên ai​

Mô tả đầu ra

Gồm 1 số là tổng dãy số:

Test case mẫu

Đầu vào mẫu 1

5
1
2
3
4
5

Đầu ra mẫu 1

15

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
glendadoris đã bình luận 21:56 09-05-2023

help

Câu hỏi mới nhất