Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Anh chị cho em hỏi về Tạo Field của lớp có kiểu là lớp khác trong C#

15:55 18-09-2021 461 lượt xem 2 bình luận

lớp Color
màu (color) được biểu diễn bằng các giá trị red, green, blue (có
giá trị từ 0 đến 255) và alpha (hay transparency, mức độ trong suốt của màu, cũng có giá trị từ 0 đến 255, với 0 là hoàn toàn trong suốt, 255 là đậm đặc).

constructors: public Color() {}
public Color(int red, int green, int blue, int alpha) {}
public Color(Color color) {}

lớp Ball

- Trái bóng có các fields: kích thước (size hay radius), màu sắc (color) và số lần ném bóng (timeOfThrown)

- field color nên dùng kiểu Color

- Viết các constructor không tham số và có 3 tham số.

Vì em mới học hướng đối tượng với C# nên gặp bài trên em chưa biết triển khai chỗ field color có kiểu là Color ở trong phần class Ball. Mong các anh chị cho em xin hướng làm với ạ. Em cảm ơn anh chị nhiều ạ!

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Supporter Moderator đã bình luận 16:45 18-09-2021

Bạn tham khảo thử

 

public class Color
    {
        public Color(int red, int green, int blue, int anphal)
        {
            this.Red = red;
            this.Green = green;
            this.Blue = blue;
            this.Anphal = anphal;
        }
        public int Red { get; set; }
        public int Green { get; set; }
        public int Blue { get; set; }
        public int Anphal { get; set; }
    }

    public class Ball
    {
        public Ball(int red, int green, int blue, int anphal)
        {
            Color = new Color(red, green, blue, anphal);
        }

        public Ball(Color color)
        {
            Color = color;
        }

        public Color Color { get; set; }
    }

 

Câu hỏi mới nhất