Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

1 Array cho 1 Room trong Socket.io

15:17 25-04-2022 547 lượt xem 1 bình luận

Cho em hỏi khi đánh cờ caro lưu thành array thì chỉ lưu được 1 Room. Có cách nào 1 Room lưu 1 array được không?

Em cảm ơn

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Vo Tan Duc đã bình luận 10:18 26-04-2022
Bạn có thể dùng server nodejs

Câu hỏi mới nhất