Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Global using directives C# 10

Minh Sự đã tạo 18:01 17-02-2022 2.939 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Giới Thiệu

C#  10 đã ra mắt và giới thiệu một vài tính năng mới, trong đó tính năng Global using directives là một tính năng khá hữu ích được Microsoft trang bị cho C# ở phiên bản 10 cùng mình khám phá nhé.

Using Namespace

Trong C# khi chúng ta cần xử dụng phương thức của một lớp ở Name Space khác Name Space hiện tại thì chúng ta cần Using Name Space đó hoặc gọi trực tiếp bằng cách <Namespace.Class.Function>, cách này khá là dài và ít khi được sử dụng, trừ trường hợp trùng tên Class thì có thể sử dụng cách này.

Và khi các Class của chúng ta nhiều hơn thì việc lặp lại Using Namespace này là điều khó tránh khỏi. Đôi lúc mình cũng tự hỏi rằng có cách Using một lần mà dùng toàn Project không? Thật may mắn khi C# 10 đã có tính năng này.

Global using directives

Tính năng Global using directives ở C# 10 cho phép chúng ta khai báo Usingnamespace ở một nơi và sử dụng được toàn bộ trong Project mà không cần Using lại, việc này cũng tiết kiệm kha khá thời gian code cho chúng ta. Bạn có thể tạo File tên GlobalUsings.cs để cài đặt cho Project của mình.

global using global::System;
global using global::System.Collections.Generic;
global using global::System.IO;
global using global::System.Linq;
global using global::System.Net.Http;
global using global::System.Threading;
global using global::System.Threading.Tasks;
global using global::System.Net.Http.Json;
global using global::Microsoft.AspNetCore.Builder;
global using global::Microsoft.AspNetCore.Hosting;
global using global::Microsoft.AspNetCore.Http;
global using global::Microsoft.AspNetCore.Routing;
global using global::Microsoft.Extensions.Configuration;
global using global::Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
global using global::Microsoft.Extensions.Hosting;
global using global::Microsoft.Extensions.Logging;

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất