Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Đề thi thử toán rời rạc

Team Service Computer and Mobile đã tạo 23:18 27-05-2018 Hoạt động 13:40 01-06-2018 4.725 lượt xem 1 bình luận

Nội dung bài viết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                    ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN – LẦN 1

        KHOA TOÁN – TIN HỌC                            Môn thi:  TOÁN RỜI RẠC

                           —–                              Thời gian: 90 phút – không kể thời gian phát đề

                                                                                                         

Câu 1 (2 điểm) Xét các mật mã có dạng ABC-XYZ, trong đó A, B, C là các chữ cái khác nhau (có 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh) còn X,Y,Z là các chữ số khác nhau (có 10 chữ số thập phân từ 0 đến 9).

a.      Có tất cả bao nhiêu mật mã như vậy?

b.      Có tất cả bao nhiêu mật mã mà tổng 3 số ở 3 vị trí tận cùng luôn bằng 13?

 (VD: mật mã RAS-319 là mật mã hợp lệ. Mật mã RAS-271 là không hợp lệ)

Câu 2 (1 điểm) Tìm phần tử  x7 y3 z2 trong khai triển (4x - 5y + 2z)12

Câu 3 (3 điểm) Cho 2 là 1 quan hệ trên X={2, 4, 5, 8, 10, 15, 16, 30} xác định bởi:

1

a.      Chứng minh 3 là 1 quan hệ thứ tự

b.      Tìm các phần tử tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất xác định bởi quan hệ trên

c.      Vẽ biểu đồ Hasse tương ứng

Câu 4 (3 điểm) Tìm đa thức tối tiểu và vẽ mạch logic tương ứng với kết quả tìm được với

           4

Câu 5 (1 điểm) Cho 6là 1 đại số Boole

Chứng minh:

                     

--- Hết ---

Chú ý:

Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài.

Liên kết tải về: Đề thi thử toán rời rạc

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
trungsusi1368 đã bình luận 13:40 01-06-2018

có bài giải ko ad ơi !!!!

Câu hỏi mới nhất