Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Cài đặt Scikit-learn trong Python

K9 đã tạo 15:56 03-05-2023 Hoạt động 16:03 03-05-2023 155 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Scikit-learn là một thư viện Python rất phổ biến để thực hiện các tác vụ học máy và khai phá dữ liệu. Để cài đặt Scikit-learn trong Python, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Cài đặt pip - trình quản lý gói mặc định của Python. Bạn có thể cài đặt môi trường python tại đây.

 2. Mở terminal hoặc command prompt và chạy lệnh sau để cài đặt Scikit-learn:

   

  Copy code

  pip install scikit-learn

  Nếu bạn muốn cài đặt phiên bản Scikit-learn cụ thể, hãy thêm số phiên bản vào sau từ "scikit-learn", ví dụ:

   

  Copy code

  pip install scikit-learn

   

 3. Đợi quá trình cài đặt hoàn tất. Sau khi hoàn tất, bạn có thể sử dụng Scikit-learn trong chương trình Python của mình bằng cách import nó:

   

  pythonCopy code

  import sklearn

   

Chú ý rằng Scikit-learn yêu cầu một số thư viện phụ thuộc khác như NumPy SciPy.

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất