Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Cài đặt Jupyter Notebook trong python

K9 đã tạo 16:07 03-05-2023 1.652 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Jupyter Notebook là một công cụ rất hữu ích cho các nhà khoa học dữ liệu và các lập trình viên Python để thực hiện và chia sẻ các dự án và phân tích dữ liệu. Để cài đặt Jupyter Notebook trong Python, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Cài đặt Python trên máy tính của bạn. Bạn có thể cài đặt môi trường python tại đây.

 2. Mở terminal hoặc command prompt và chạy lệnh sau để cài đặt Jupyter Notebook:

  Copy code

  pip install jupyter notebook

  Nếu bạn muốn cài đặt phiên bản Jupyter Notebook cụ thể, hãy thêm số phiên bản vào sau từ "notebook", ví dụ:

   

  Copy code

  pip install jupyter notebook

   

 3. Đợi quá trình cài đặt hoàn tất. Sau khi hoàn tất, bạn có thể chạy Jupyter Notebook bằng cách mở terminal hoặc command prompt và chạy lệnh:

   

  Copy code

  jupyter notebook

  Sau đó, Jupyter Notebook sẽ khởi động và mở trang web trên trình duyệt mặc định của bạn. Tại đây, bạn có thể tạo một tệp notebook mới và bắt đầu viết code Python và thực hiện các phân tích dữ liệu của mình.

Chú ý rằng Jupyter Notebook cũng có thể được cài đặt thông qua một số gói phân phối Python như Anaconda và Miniconda. Nếu bạn sử dụng một trong những gói này, bạn không cần phải cài đặt Jupyter Notebook một cách riêng lẻ.

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất