Tạo script c.r.a.c.k hàng loạt file easy

Kỹ thuật Cracking

5.0 (2 đánh giá)
Tạo bởi K9 Cập nhật lần cuối 11:56 05-03-2022 7.400 lượt xem 3 bình luận
Tác giả/Dịch giả: K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Tạo script c.r.a.c.k hàng loạt file easy

Chỉnh sửa hàng loạt file exe cơ bản và tạo lại một bản patch của nó.

Mong kỹ thuật này sẽ giúp các bạn hiểu hơn phần nào về ngành CNTT có thể làm được.

Để chuẩn bị tốt nhất cho buổi này bạn nên tải phần Project ở phía dưới.

Tải phần mềm OllyDbg  để có thể dịch ngược code và chỉnh sửa.

Cài đặt Visual Studio Code để có thể lập trình Python .

Cài đặt các package cần thiết liên quan đến python: Python và pip-packages

Tài liệu tham khảo về OPCode (viết tắt của operation code tham khảo wiki)

Thử luyện tập OPCode tại đây

Code easy:

import os
path = "."
os.chdir(path)

def mod(file,namefile):
  data = b''
  with open(file, "rb") as f:
    byte = f.read(1)
    while byte != b"":
      data += byte
      byte = f.read(1)
  mod = data.replace(b'u\x1e',bytes.fromhex('9090'))
  with open(f"{namefile}-p.exe", "wb") as b:
    b.write(mod)

for file in os.listdir():
  if file.endswith(".exe"):
    file_path = f"{path}\{file}"
    nameF = os.path.splitext(file)[0]
    mod(file_path,nameF)

Code demo 256 files:

import os
import zipfile
import struct
import pefile
import io


def rshift(val, n):
  """
  Implements arithmetic right shift on 32 bits
  """
  return (val % 0x100000000) >> n

def process(buf):
  # Load the Pe file
  pe = pefile.PE(data=buf, fast_load=True)

  # RVA of Entry Point
  ep = pe.OPTIONAL_HEADER.AddressOfEntryPoint

  imagebase = pe.OPTIONAL_HEADER.ImageBase

  # $+1F >|. A1 00304000    mov eax,dword ptr [403000]
  # $+24 >|. B9 EDA7A8A1    mov ecx,A1A8A7ED
  eax = pe.get_dword_at_rva(pe.get_dword_at_rva(ep + 0x1f + 1) - imagebase)
  ecx = pe.get_dword_at_rva(ep + 0x24 + 1)

  # $+29 >|. E8 CFFFFFFF    call <op_sub>
  fn_offs = struct.unpack('<i', pe.get_data(ep + 0x29 + 1, length = 4))[0]

  # function rva = instruction address + length + func offset from imagebase
  fn_rva = 0x29 + 5 + fn_offs 

  # Get the first byte of the function (op_sub)
  func_byte = ord(pe.get_data(rva = ep+fn_rva, length=1))

  # Perform the operation based on the function byte

  # op_xor
  # 31C8      xor eax,ecx
  # C3       ret
  if func_byte == 0x31:
    eax ^= ecx

  # op_add
  # 01C8      add eax,ecx
  # C3       ret
  elif func_byte == 0x1:
    eax += ecx

  # op_sub
  # 29C8      sub eax,ecx
  # C3       ret
  elif func_byte == 0x29:
    eax -= ecx

  else:
    raise 'Error'

  # $+36 >|. 8A0D 07304000   mov cl,byte ptr [403007]
  # $+3C >|. D3F8       sar eax,cl
  # $+3E >|. 25 FF000000    and eax,0FF
  cl = ord(pe.get_data(pe.get_dword_at_rva(ep+0x36+2)-imagebase, 1))

  return chr(rshift(eax, cl) & 0xFF)

if __name__ == '__main__':
  output = io.StringIO()
  path = "256exes"
  os.chdir(path)
  for file in os.listdir():
    if file.endswith(".exe"):
      file_path = f"./{path}/{file}"
      nameF = os.path.splitext(file)[0]
      dir = os.path.join(os.getcwd(), file)
      with open(dir, "rb") as f:
        buf = f.read(fname)
        output.write(process(buf))
  rs = output.getvalue()
  print(rs)
  print('Done!!')
  


Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Tạo script c.r.a.c.k hàng loạt file easy dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên likeshare để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

K9

Nhà sáng lập Howkteam.com, KQuiz.vn & tác giả các khóa học C#, Auto, Unity3D, Python....

Với mong muốn mang đến kiến thức chất lượng, miễn phí cho mọi người, với tâm huyết phá bỏ rào cản kiến thức từ việc giáo dục thu phí. Tôi đã cùng đội ngũ Kteam đã lập nên trang website này để thế giới phẳng hơn.
Hãy cùng chúng tôi lan tỏa kiến thức đến cộng đồng! 

Khóa học

Kỹ thuật Cracking

Thông qua chuỗi STREAM KỸ THUẬT C.R.A.C.KING này, Kteam sẽ hướng dẫn bạn những kỹ thuật c.r.a.c.k khá cơ bản.

Chuỗi livestream được tổ chức vào 20h00 các ngày 02,04,06 tháng 02/2022 gồm 3 buổi với lịch trình:

 • Buổi 1: Tạo Patch file crack app 
 • Buổi 2: Tạo script crack hàng loạt file easy
 • Buổi 3: Hiển thị MessageBox lên Calculator

Đánh giá

Vo Tan Duc đã đánh giá 08:45 05-03-2022

Wonderful!

K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã đánh giá 14:17 03-03-2022

Bài trước đã hay. Crack 1 file exe. Bài này còn crack hàng loạt. Kết hợp cả python vào. Cực phẩm

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Vo Tan Duc đã bình luận 19:00 02-05-2023

Anh làm về kỹ thuật crack 1 game nào đó di anh

Vo Tan Duc đã bình luận 12:05 09-12-2022

Hôm nào anh làm về cách chèn virus vào file thực thi đi anh

K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 14:17 03-03-2022

Bài sau mà thêm gắn script vào file như virus nữa thì kinh

Không có video.