suctremoi

Lập Trình Tự Do trên C#, web MVC 5, ...

Về tôi

Làm việc tự do theo dự án, môi trường làm việc ở nhà

Thống kê

0 điểm uy tín
13 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 21/05/2022 3:07:29 AM
Tham gia 14/05/2022 9:09:57 AM