Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

xuất file apk unity3D

20:30 06-05-2018 1.062 lượt xem 0 bình luận

em đang làm game flappy bird 2d trên unity nhưng ko xuất được file apk.  nó báo lỗi như này mong admin giúp em.

-CommandInvokationFailure: Gradle build failed. 
C:/Program Files/Java/jdk1.8.0_172\bin\java.exe -classpath "C:\Program Files\Unity\Editor\Data\PlaybackEngines\AndroidPlayer\Tools\gradle\lib\gradle-launcher-4.0.1.jar" org.gradle.launcher.GradleMain "-Dorg.gradle.jvmargs=-Xmx2048m" "assembleRelease"

stderr[

-Error building Player: 2 errors
 

-Build completed with a result of 'Failed'
UnityEngine.GUIUtility:ProcessEvent(Int32, IntPtr)
 

-UnityEditor.BuildPlayerWindow+BuildMethodException: 3 errors
  at UnityEditor.BuildPlayerWindow+DefaultBuildMethods.BuildPlayer (BuildPlayerOptions options) [0x0020e] in C:\buildslave\unity\build\Editor\Mono\BuildPlayerWindowBuildMethods.cs:181 
  at UnityEditor.BuildPlayerWindow.CallBuildMethods (Boolean askForBuildLocation, BuildOptions defaultBuildOptions) [0x00065] in C:\buildslave\unity\build\Editor\Mono\BuildPlayerWindowBuildMethods.cs:88 
UnityEngine.GUIUtility:ProcessEvent(Int32, IntPtr)
 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất