Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Xin lời khuyên về lộ trình học

21:59 16-01-2023 127 lượt xem 1 bình luận

Tình hình là mình muốn viết 1 app crawl data, mình đã học được c# căn bản, vấn đề tiếp theo là WPF và Winform mình nên học cả 2 hay chỉ mỗi WPF (vì thấy review thì WPF vượt trội hơn Winform) mong ad và mấy bạn cho lời khuyên.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Vo Tan Duc đã bình luận 06:59 17-01-2023
WPF thôi, nhưng nếu bạn học luôn cả 2 thì càng tốt

Câu hỏi mới nhất