Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Xin cách vẽ tam giác cân rỗng ruột ạ

12:18 07-01-2022 558 lượt xem 1 bình luận

cíu em 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
NhatNamOP đã bình luận 19:08 07-01-2022
raw=int(input('Nhập chiều dài tam giác'))
num=1
s=raw-1
while num<raw:


    print( " "*s,end='')
  
  
    for i in range(num):
      if num<=2:
        print("* ",end='')
      else:
        if i==0:
          print("* ",end='')
        elif i-num==-1:
          print("* ",end='')
        else:
          print(" ",end=' ')
    print()
    num+=1
    s-=1
print("* "*num)

 

Câu hỏi mới nhất