Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

WPF Binding

01:46 17-10-2023 232 lượt xem 0 bình luận

Em đang tạo 1 Button NumericUpDown trong WPF nhưng em đang bị 1 vấn đề là khi em add ItemSource cho DataGrid thì binding các kiểu ấn nút nó lại vẫn trừ nhưng sẽ thay đổi toàn bộ các value ở item khác giờ có cách nào để fix không ạ mn giúp em với ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất