Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Viết chương trình nhập xuất 2 điểm A và B trong hệ trục tọa độ Oxy.

16:45 20-11-2023 118 lượt xem 2 bình luận

Viết chương trình nhập xuất 2 điểm A và B trong hệ trục tọa độ Oxy. Biết rằng hoành độ và tung độ của một điểm là các số mang giá trị nguyên.

INPUT

Dãy các số nguyên trong đó:

  • Hai số nguyên đầu tiên: Tọa độ điểm thứ nhất
  • Hai số nguyên tiếp theo: Tọa độ điểm thứ hai

 

OUTPUT

Như ví dụ bên dưới

EXAMPLE

Input Output
9 2
1 2
(9, 2) and (1, 2)

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Tấn Trần đã bình luận 16:50 20-11-2023

int main() {
    Point *A, *B;
    Nhap(A);
    B = Nhap();
    Xuat(A);
    std::cout << " and ";
    Xuat(B);
    return 0;

Tấn Trần đã bình luận 16:47 20-11-2023

MN giup em với deadline 23h 20.11.2023 ạ

 

Câu hỏi mới nhất