Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Viết chương trình bằng python yêu cầu người dùng thực hiện phép cộng, phép trừ hoặc phép nhân giữa hai số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 10.

05:18 23-11-2022 99 lượt xem 2 bình luận
Viết chương trình bằng python yêu cầu người dùng thực hiện phép cộng, phép trừ hoặc phép nhân giữa hai số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 10. Nếu người dùng đưa ra câu trả lời đúng, chương trình phải vẽ một mặt cười qua turtle, nếu không sẽ là một mặt buồn. 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Kirito đã bình luận 19:22 25-11-2022
bạn giải thích rõ đề cho mình đi
tieulaogia198 đã bình luận 16:50 23-11-2022
python

Câu hỏi mới nhất