Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Viết chương trình

08:14 23-01-2024 349 lượt xem 1 bình luận

lập trình nhập vào dãy số nguyên A. Tạo danh sách B chứa các phần tử vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 trong dãy số nguyên A 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Hoang Khanh đã bình luận 13:02 26-01-2024
Tôi muốn viết chương trình tự động share tài khoảng fb

Câu hỏi mới nhất