Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Truyền dữ liệu giữa các form trong Java

16:23 14-06-2017 3.123 lượt xem 1 bình luận 19:49 14-06-2017

chào mọi người. Bây giờ em muốn truyền dữ liệu từ form này qua form khác thì làm sao ạ, vd 1 textbox mình gõ vài chữ rồi nhấn ok sẽ truyền giá trị này qua form khác. Em cảm ơn ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 19:49 14-06-2017

1. Tạo constructor cho form 2 rồi truyền theo dạng:

Class Form2 : Form
{
    Void Initiali....(string param)
    {
    }
}

và form 1 gọi

Form2 f = new Form2("HowKteam");
f.Show();

 

Câu hỏi mới nhất