Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Tính tồn kho kteam

14:57 22-10-2018 440 lượt xem 2 bình luận 08:12 23-10-2018

Mình đang làm lại bài quản lý kho của kteam, nhưng chưa tính được tồn kho, rất mong mọi người chỉ giúp,

mình viết câu lệnh trong sql nhưng toàn cho ra kết quả sai

GO
SELECT dbo.Objects.Id,SUM(dbo.InputInfo.Count),SUM(dbo.OutInfo.Count),(SUM(dbo.InputInfo.Count)-SUM(dbo.OutInfo.Count))
FROM dbo.Objects JOIN dbo.InputInfo ON InputInfo.IdObject = Objects.Id JOIN dbo.OutInfo ON OutInfo.IdObject = Objects.Id
GROUP BY dbo.Objects.Id
GO

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 20:02 22-10-2018

tồn kho là kết quả của:

Mỗi lần kiểm kê. Sau khi kiểm kê thì cái còn lại là tồn kho đó bạn. Kiểm kê là nhập giá trị thực vào ứng dụng.

Chưa từng kiểm kê lần nào thì tồn kho là k có.

Kiềm kê lần 1 thì cái nhập vào thực tế đó là tồn kho của đợt kiểm kê sau

Câu hỏi mới nhất