Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Thuật toán tính bắc cầu trong mảng 1 chiều

14:47 07-12-2022 399 lượt xem 1 bình luận

Em có 1 bài nhập 1 mảng và kiểm tra mảng đó có tính chất bắc cầu hay không ? 
Nhưng em không thấy thuật toán  !

Em có tìm được 1 thuật toán dùng kiểm tra bắc cầu nhưng là của mảng 2 chiều nhưng em không biết chuyển về mảng 1 chiều ạ

int baccau(int a[50][50], int n)
{
   int i,j,k,kq=1;
   for(i=0;i<n;i++)
	for(j=0;j<n;j++)
		if(a[i][j]==1)
			for(k=0;k<n;k++)
				if((a[j][k]==1)&&(a[i][k]!=1))return 0;
  return kq;
}

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Nguyenanitseo đã bình luận 14:56 11-12-2022

int baccau(int[][] a, int n)
{
   int i,j,k,kq=1;
   for(i=0;i<n;i++)
    for(j=0;j<n;j++)
        if(a[i][j]==1)
            for(k=0;k<n;k++)
                if((a[j][k]==1)&&(a[i][k]!=1))return 0;
  return kq;
}

 

Câu hỏi mới nhất