Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Thao tác với file

17:08 07-05-2022 90 lượt xem 2 bình luận

Mọi người em hỏi chút. Để xóa dữ liệu từ file và cập nhật dữ liệu từ file thì dùng cách nào ạ.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Le Rachitique đã bình luận 00:28 12-05-2022

Bạn thử dùng FileStream để làm việc với file và Serialization để đọc/ghi 1 đối tượng ra file, 2 cái này không thấy trên HowKteam nhẩy @@

Vo Tan Duc đã bình luận 19:49 10-05-2022

Bạn thử cách này xem: Để xóa dữ liệu thì bạn chỉ cần đọc nội dung file lên rồi thi lại đè lên file cũ

Câu hỏi mới nhất