Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Tạo thread mà không block thread chính

13:40 03-06-2022 81 lượt xem 0 bình luận 20:52 03-06-2022

Mình có đoạn code như thế này. Khi thread runDriver chạy thì chương trình sẽ đợi thread đó chạy xong rồi mới hiển thị MessageBox.

Bây giờ mình muốn thread runDriver chạy nhưng mà không cần phải đợi nó chạy hết rồi mới hiện MessageBox thì phải làm sao ạ?

private void btnRunDriver_Click(object sender, EventArgs e)
{
            Thread runDriver = new Thread(RunDriver);
            runDriver.IsBackground = true;
            runDriver.Start();
            MessageBox.Show("test");
}

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất