Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Tạo database

22:33 02-12-2021 302 lượt xem 2 bình luận

Thực hiện việc quản lý việc phân công các nhân viên tham gia vào xây dựng các công trình của công ty X như sau: Tại cùng một thời điểm công ty X có thể tham gia xây dựng nhiều công trình, mỗi công trình có một mã số công trình duy nhất, mỗi mã số công trình xác định các thông tin như: tên gọi công trình, địa điểm công trình, ngày công trình được cấp giấy phép xây dựng, ngày khởi công, ngày hoàn thành theo dự kiến. Mỗi nhân viên của công ty X này có một mã số nhân viên, một mã số nhân viên xác định các thông tin như: Họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ liên hệ (thường trú và tạp trú). Mỗi nhân viên phải chịu sự quản lý hành chánh bởi một phòng ban. Công ty có nhiều phòng ban khác nhau (Phòng kế toán, phòng kinh doanh, phòng kỹ thuật, phòng tổ chức, phòng dự án, phòng chuyên môn, Phòng phục vụ,…). Mỗi phòng ban có một mã số phòng ban và mã phòng ban xác định tên phòng ban. Công ty phân công các nhân viên tham gia vào các công trình, mỗi công trình có thể được phân cho nhiều nhân viên và mỗi nhân viên cùng lúc cũng có thể tham gia vào nhiều công trình. Với mỗi công trình một nhân viên có một số lượng ngày công đã tham gia vào công trình đó. Khi đang tham gia vào một công trình cụ thể, nhân viên có thể được điều động sang công trình khác. Nhân viên công ty có quyền thay đổi thông tin cá nhân của mình. Trưởng các phòng ban có chức năng quản lý thông tin nhân viên của mình và phân công nhân viên tham gia vào công trình, đồng thời quản lý số ngày công tham gia vào công trình của nhân viên đó. Nhân viên phòng dự án sẽ quản lý thông tin các công trình của của công ty và lập báo cáo theo tháng cho ban giám đốc của công ty.

Anh chị cho em hỏi em xác định đề trên có các table như sau đã đúng chưa ạ? Em cảm ơn ac nhiều ạ!

Công trình:

+ Mã công trình

+ Tên công trình

+ Địa điểm

+ Ngày cấp phép xây dựng

+ Ngày khởi công

+ Ngày hoàn thành dự kiến

Nhân viên:

+ Mã nhân viên

+ Họ tên

+ Ngày sinh

+ Giới tính

+ Địa chỉ thường trú

+ Địa chỉ tạm trú

Phòng ban:

+ Mã phòng ban

+ Tên phòng ban

Phân công:

+ Mã công trình

+ Mã nhân viên

+ Thời gian

-  Quản lý:

+ Mã dự án

+ Mã phòng ban

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 15:37 04-12-2021
cũng ổn đó. bạn thử đưa data mẫu vào xem có gì bất cập không. sẽ lòi ra thêm vấn đề cho bạn xử lý

Câu hỏi mới nhất