Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

tài tập chương trình con

21:32 12-05-2022 77 lượt xem 0 bình luận

viết chương trình và sử dụng chương trình con đọc file (input) chứa n dãy số nguyên trên 1 line, các số cách nhau 1 dấu cách , tính tổng các số của dãy rồi ghi kết quả vào 1 file (output)

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất