Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

So sánh OOP C# và OOP Python

09:59 20-09-2022 118 lượt xem 1 bình luận

So sánh OOP C# và OOP Python

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Cu Xin Author đã bình luận 19:49 22-09-2022

OOP C# hoàn thiện hơn Python.

Bản chất của Python là type động nên nếu có OOP thì chỉ là nửa mùa thôi bạn. OOP sau này phát triển lên các Design Pattern khác nữa. Python mà triển khai các Design Pattern kiểu thuần OOP thì hổng rất nhiều chỗ.

Câu hỏi mới nhất