Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

So sánh giữa Java và Python

23:01 02-01-2018 3.144 lượt xem 5 bình luận 13:23 01-07-2018

Hình ảnh so sánh giữa Java và Python bao gồm các thông tin như:

 • Loại ngôn ngữ
 • Biến sử dụng
 • Tốc độ chạy
 • Java và Python so sánh bằng cú pháp "Hello world"
 • Java và Python so sánh bằng ví dụ code đơn giản
 • Java và Python so sánh khả năng điều khiển lưu lượng
 • Java và Python so sánh lớp và tính kế thừa
 • Java và Python so sánh bởi File I/O
 • Java và Python so sánh Collections
 • Java và Python so sánh Numbers
 • Java và Python so sánh Null
 • Java và Python so sánh Tuples
 • Java và Python so sánh Sets
 • Java và Python so sánh Dictionaries

Java va Python

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Lê Châu Moderator, Author đã bình luận 09:00 03-01-2018

Nếu về tốc độ thì Python tốc độ chậm nhất và tốn memory nhất trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình. Đang có ý định học Golang, cấu trúc khá giống Python nhưng cải thiện tốc độ và dung lượng hơn :)

K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 23:18 02-01-2018

ù ngon

quăng lên fanpage

Câu hỏi mới nhất