Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

[Selenium] Lỗi Chrome does not cointain a definition for "FindElementById"

15:02 31-07-2022 94 lượt xem 1 bình luận

Đoạn code của em như này thì nó báo lỗi "Chrome does not cointain a definition for "FindElementById"". Mong mọi người giúp em với, em cảm ơn rất nhiều ạ

ChromeDriver chromeDriver = new ChromeDriver();
 chromeDriver.Url = "http://www.youtube.com/";
 chromeDriver.Navigate();
 var searchBar = chromeDriver.FindElementById("searchUI");
 searchBar.SendKeys("Selenium Kteam");

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
thanhkeke97 đã bình luận 16:00 02-08-2022

Thay dòng này và thử lại nhé bạn:  var searchBar = chromeDriver.FindElement(By.Id("searchUI"));

Câu hỏi mới nhất