Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

python không nhập được thư viện trên vs code

20:23 23-08-2023 577 lượt xem 1 bình luận

vì sao mà em đã pip intsall pyttsx3 trên vs code mà nó chạy lại văng lỗi là no module named "pyttsx3"

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
FoxCode đã bình luận 20:02 26-08-2023

Vấn đề này tôi từng gặp phải. Nhưng lần sau nhớ đăng kèm hình thì mới dễ hướng dẫn.

Câu hỏi mới nhất