Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

python

21:18 09-03-2023 196 lượt xem 0 bình luận

. In lên màn hình n dòng, với mỗi dòng là một dãy số từ 1 đến n (mỗi số nhau 1 dấu cách).
ví dụ:
n=5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

giúp e câu này với ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất