Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

python

15:20 16-01-2023 123 lượt xem 1 bình luận

Lập tình tính tích các số tự nhiên t ừ 1 đến 10

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Cu Xin Author đã bình luận 18:15 17-01-2023

Lặp qua range từ 1 đến 11. Cho một biến tạm ngoài vòng for. Dùng toán tử *=

 

Câu hỏi mới nhất