Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

python

17:46 15-01-2023 91 lượt xem 1 bình luận

| Bài 4.9: Viết chương trình giải phương trình: A * x ^ 2 + Bx + C =0(A<>0) Hãy chương trình theo sơ đồ khối giải thuật.
Giải phương trình bậc 2
Bước 1: Tính Delta = b ^ 2 - 4ac
Bước 2: So sánh A với 0
• triangle< 0 => phương trình (1) vô nghiệm
• triangle= 0 => phương trình (1) có nghiệm kép x_{1} = x_{2} = - b/(2a)
• triangle> 0 => phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt, ta dùng công thức nghiệm sau.
x_{1} = (- b + sqrt(Delta))/(2a)

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
mt1234 đã bình luận 21:19 15-01-2023

Theo mình nghĩ thì sẽ là ntn:
 

import math
def solve(a, b, c):
  delta = b**2 - 4*a*c
  if delta < 0:
    return "Phương trình vô nghiệm"
  elif delta == 0:
    x = -b / (2*a)
    return "Phương trình có nghiệm kép x = " + str(x)
  else:
    x1 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2*a)
    x2 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2*a)
    return "Phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1 = " + str(x1) + " và x2 = " + str(x2)

 

Câu hỏi mới nhất