Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

PHẦN THƯỞNG (Đề thi HSG cấp trường 2021 - 2022, Bai 1)

14:36 05-01-2023 456 lượt xem 1 bình luận

Đạt là một vận động viên bơi lội. Seagame 31 đã tới gần, huấn luyện viên muốn giúp Đạt cải thiện tốc độ ở nội dung bơi ngửa. Mỗi ngày, huấn luyện viên ghi nhận tốc độ bơi (mét/miligiây) của Đạt; nếu tốc độ bơi hôm đó nhanh hơn tốc độ bơi của ngày liền trước đó K mét/miligiây, thì Đạt sẽ nhận được một phần thưởng từ huấn luyện viên của mình.

Yêu cầu: Cho biết tốc độ bơi N ngày của Đạt. Em hãy tính tổng số phần thưởng Đạt nhận được từ huấn luyện viên.

Dữ liệu: File văn bản BONUS.INP:

 • Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên N, K (3≤N≤100;0<K≤100.000).
 • N dòng tiếp theo, dòng i chứa số nguyên ti cho biết tốc độ bơi của ngày thứ i (0<t≤100.000; đơn vị met/mili giây).

Kết qủa: File văn bản BONUS.OUT

 • Chứa một số nguyên duy nhất cho biết tổng số phần thưởng Đạt nhận được.

Ví dụ

Input

Copy

6 100
59420
59410
59310
59290
59470
59350

Output

Copy

1

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
mt1234 đã bình luận 21:53 10-01-2023

Code Python:

n, k = map(int, input().split()) # Đọc dữ liệu n, k
speeds = []
for i in range(n):
  speeds.append(int(input()))
bonus = 0 # Tổng số phần thưởng Đạt nhận được
for i in range(1, n):
  if speeds[i] - speeds[i-1] > k:
    bonus += 1
print(bonus)

Code C++:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n, k;
  cin >> n >> k; // Đọc dữ liệu n, k
  int speeds[n];
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    cin >> speeds[i];
  }
  int bonus = 0; // Tổng số phần thưởng Đạt nhận được
  for (int i = 1; i < n; i++)
  {
    if (speeds[i] - speeds[i-1] > k)
    {
      bonus += 1;
    }
  }
  cout << bonus << endl;
  return 0;
}

Có sai sót chỗ nào báo mình nha

Câu hỏi mới nhất