Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Parse string in Text Box to HTML (winform)

17:26 14-02-2023 194 lượt xem 1 bình luận

Mình paste 1 đoạn code html copy từ page source của 1 trang web vào ô text box, mình đã thử dùng thư viện HtmlAgilityPack để parse string to html qua HtmlLoad nhưng không thành công, mình muốn get các node của đoạn code html kia. Giúp mình với 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 20:52 16-02-2023
regex thử chưa bạn

Câu hỏi mới nhất