Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

numericUpdown1 does not exist in the current context

10:12 28-04-2022 64 lượt xem 1 bình luận

Tại sao mình dùng thư viện KautoHelper để click vào ứng dụng nhưng hàm numericUpDown1 lại không có ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 14:43 28-04-2022
là sao ta

Câu hỏi mới nhất