Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Nhap nhieu du lieu tren 1 dong python

14:29 31-08-2022 267 lượt xem 1 bình luận

Mình cần nhập nhiều dữ liệu trong 1 dòng cách nhau khoảng trắng  nhưng chưa biết cách làm. Xin mn giúp đỡ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Shirina đã bình luận 14:08 02-09-2022

bạn dùng list(map(<kiểu dữ liệu>, input().split())) nhé

ví dụ: x = list(map(int, input().split())). khi bạn nhập "1 2 3 4 5" thì x sẽ là [1, 2, 3, 4, 5]. các phần tử trong x sẽ thuộc kiểu int.

 

Câu hỏi mới nhất