Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

nhập mảng đến một số nào đó thì dừng

23:08 18-11-2022 65 lượt xem 0 bình luận

- nhập mảng số nguyên dương cho đến khi gặp số -1 thì dừng lại

- hiện một mảng n số nguyên dương ra màn 

- sắp xếp sao cho số nguyên tố lên đầu dãy 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất