Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

muốn đọc file txt trong python

13:54 22-04-2022 247 lượt xem 1 bình luận

add cho mình hỏi xiu, câu lệnh để đọc 1 file txt trong python viết sao ak, giả sử file txt của mình ở ổ đĩa D và mình muốn đọc file đó trong python mình phải viết code sao ak, tks add

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất