Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

mong mng giúp em với ạ

16:38 14-11-2023 244 lượt xem 0 bình luận

Tính lương thực lĩnh cho một công nhân dựa vào số giờ làm và lương giờ
(Lương=sogiolam X luonggio). Nếu số giờ làm > 40 thì những giờ làm dôi ra được tính
1,5 lần. Nếu số giờ làm < 20 thì lương nhân viên đó sẽ bị giảm 20% số tiền lương (hình
thức phạt). Lưu ý nhập số giờ làm>=5. 

em chưa hiểu 2 khúc chữ nếu xong ạ.Mong mọi người chỉ em với ạ

#include<stdio.h>

int main(){

    int soGioLam,luongGio,luong;

    printf("nhap vao so gio lam >=5 :");

    scanf("%d",&soGioLam);

    printf("nhap luong gio:");

    scanf("%d",&luongGio);

    if(soGioLam>40){

        luong=(soGioLam*1.5)*luongGio;

    }

    else if(soGioLam < 20){

        luong=soGioLam*luongGio*0.2;

    }

    printf("so luong nhan vien nhan duoc: %d",luong);

}

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất