Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Mong được mọi người giúp đỡ

19:08 14-03-2023 264 lượt xem 0 bình luận

4) Nhập vào họ và tên của 2 người. Xuất ra màn hình nội dung sau:
Thân gởi <họ1><tên1>!
Nhân dịp sinh nhật của <tên1>, cho phép <tên2> gởi đến <tên1> những lời chúc tốt đẹp
nhất về sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực.
Gởi lời thăm sức khoẻ hai bác của <tên1>.
Bạn của <tên1>
<họ2> <tên2>
TB: Ba má <tên2> thường nhắc đến <tên1> luôn
 

5) Nhập vào mã số và họ tên sinh viên, điểm TB các môn học. Xuất ra MSSV, họ tên và điểm trung bình của các môn học này, làm tròn đến 2 số lẻ. Chương trình chỉ sử dụng 1 hàm input.

6) Tính tổng của 5 số bất kỳ được nhập vào từ chương trình. Chương trình chỉ cho phép sử dụng 1 biến n để lưu 5 giá trị được nhập vào Nhập số thứ nhất: 100 Tổng là: 100 Nhập số thứ hai: 200 Tổng là: 300 Nhập số thứ ba: 300 Tổng là: 600

 

10) Nhập vào số tiền tối thiểu 100 ngàn đồng và tối đa 999 ngàn đồng. Tính số lượng các tờ 50
ngàn, 20 ngàn, 10 ngàn, 5 ngàn và 1 ngàn. Tìm tờ tiền có số lượng lớn nhất và nhỏ nhất
Nhập số tiền tối thiểu 100 và tối đa 999 ngàn đồng: 234
Số tiền 234 bao gồm:
4 tờ 50 ngàn đồng
1 tờ 20 ngàn đồng
1 tờ 10 ngàn đồng
0 tờ 5 ngàn đồng
4 tờ 1 ngàn đồng
Số tờ nhiều nhất là: 4
Số tờ ít nhất là: 0

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất