Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

mng giúp em câu này với ạ em cảm ơn

21:42 07-11-2022 242 lượt xem 1 bình luận

 Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. Kiểm tra xem a có phải là ước của b hay không

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Vo Tan Duc đã bình luận 08:35 09-11-2022
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int a, b;
  cout << "Nhap vao a= ";
  cin >> a;
  cout << "Nhap vao b= ";
  cin >> b;
  if (a % b == 0)
  {
    cout << b << " la uoc cua " << a;
  }
  else if (a % b != 0)
  {
    cout << b << " khong la uoc cua " << a;
  }
  else if (b % a == 0)
  {
    cout << a << " la uoc cua " << b;
  }
  else
  {
    cout << a << " khong la uoc cua " << b;
  }
}

 

Câu hỏi mới nhất